Beata urodziła się 12.12.1988r. Z powodu niedotlenienia okołoporodowego choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe pod postcią czterokończynowego paraliżu,jest osobą leżącą. W czwartym roku życia wystąpiła u niej padaczka.

Jest dziewczynką bardzo pogodną i kontaktowną.Chociaż nie mowi,wszystko rozumie i potrafi się porozumiewać z otoczeniem.

Od siódmego roku życia chodzi do szkoły specjalnej nr. 103 w Poznaniu(szkoła życia). Lekcje odbywają się w domu ze względu na jej kalectwo i gwałtownie postępującą skoliozę oraz bolesne przykurcze podkolanowe.

W 2003r. trafiliśmy do szpitala ortopedycznego i po pomyślnie przeprowadzonej próbie baklofenowej w październiku 2005r. Beata została zakwalifikowana do inplantacji pompy baklofenowej. Przez dłuższy czas borykaliśmy się z zakupem tej pompy,ponieważ jej koszt przekroczył nasze możliwości(30 tys.zł). Przy pomocy przyznanego jej konta na hasło"Beata Eckert" w fundacji Anny Dymnej"Mimo Wszystko",uzbieraliśmy 3,700zł. Pomogła nam też fundacja "Polsat",która przyznała i podarowała nam 12,5tys.zł. Na pozostałą część kwoty wzięliśy kredyt i w ten sposób od 30 października 2006r.

Beata implant pompy baklofenowej,który jest wszczepiony pod jej żebrem. Komfort życiowy naszje córki poprawił się pomimo, iż skutki operacji czuje do tej pory.